poradové číslo interné číslo zmluvy Číslo zmluvy Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Hodnota zmluvy bez DPH výška DPH Hodnota zmluvy celkom Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti (doba určitá) Dátum účinnosti zmluvy
157/2023 Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.16 Beáta Banyáková MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.16 280 € bez DPH 0,00 € 280 € bez DPH 6.12.2023 od 16.12. do 25.12.2023 9.12.2023
158/2023 Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.20 Zuzana Miklosová MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.20 280 € bez DPH 0,00 € 280 € bez DPH 6.12.2023 od 16.12. do 25.12.2023 9.12.2023
159/2023 Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.21 Monika Thuringrová MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.21 280 € bez DPH 0,00 € 280 € bez DPH 6.12.2023 od 16.12. do 25.12.2023 9.12.2023
160/2023 Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.22 Monika Tóth - KVETINÁRSTVO SOPHIA MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.22 280 € bez DPH 0,00 € 280 € bez DPH 6.12.2023 od 16.12. do 25.12.2023 9.12.2023
161/2023 Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.23 Patrik Besedič MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.23 280 € bez DPH 0,00 € 280 € bez DPH 6.12.2023 od 16.12. do 25.12.2023 9.12.2023
162/2023 Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.24 Zuzana Sekerová MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.24 280 € bez DPH 0,00 € 280 € bez DPH 6.12.2023 od 16.12. do 25.12.2023 9.12.2023
163/2023 Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.25 Jozef Tóth MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.25 280 € bez DPH 0,00 € 280 € bez DPH 6.12.2023 od 16.12. do 25.12.2023 9.12.2023
164/2023 Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.26 Matej Miklós MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa - predajná plocha č.26 280 € bez DPH 0,00 € 280 € bez DPH 6.12.2023 od 16.12. do 25.12.2023 9.12.2023
165/2023 28/2023 Zmluva o nájme č.28/2023 pozemku za účelom umiestnenia administratívneho mobilného kontajneru POMNÍKOVÁ TVORBA, s.r.o. MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluva o nájme č.28/2023 pozemku za účelom umiestnenia administratívneho mobilného kontajneru 5500 € bez DPH 0,00 € 5500 € bez DPH 6.12.2023 na 36 mesiacov 9.12.2023
167/2023 dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy PRO EXTERIÉR s.r.o. dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok 8.12.2023 9.12.2023