poradové číslo interné číslo zmluvy Číslo zmluvy Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Hodnota zmluvy bez DPH výška DPH Hodnota zmluvy celkom Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti (doba určitá) Dátum účinnosti zmluvy
7/2024 PZ002000348717_001 Zmluva č. PZ002000348717_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. PZ002000348717_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 23.1.2024 6.2.2024
8/2024 PZ002000348719_001 Zmluva č. PZ002000348719_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. PZ002000348719_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 23.1.2024 6.2.2024
9/2024 PZ002000348718_001 Zmluva č. PZ002000348718_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. PZ002000348718_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 23.1.2024 6.2.2024
10/2024 PZ002000348708_001 Zmluva č. PZ002000348708_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. PZ002000348708_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 23.1.2024 6.2.2024
11/2024 PZ002000348707_001 Zmluva č. PZ002000348707_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. PZ002000348707_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 23.1.2024 6.2.2024
12/2024 PZ002000348704_001 Zmluva č. PZ002000348704_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. PZ002000348704_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 23.1.2024 6.2.2024
13/2024 PZ002000009157_001 Zmluva č. PZ002000009157_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. PZ002000009157_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 25.1.2024 9.2.2024
14/2024 PZ002000348667_001 Zmluva č. PZ002000348667_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. PZ002000348667_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 25.1.2024 9.2.2024
15/2024 PZ002000348666_001 Zmluva č. PZ002000348666_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. PZ002000348666_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 25.1.2024 9.2.2024
16/2024 PZ002000348665_001 Zmluva č. PZ002000348665_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. PZ002000348665_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 25.1.2024 9.2.2024