V roku 2016 bola kompletne zmenená štruktúra programového rozpočtu, teda nie je možné získať komplexnú informáciu o nejakom prvku, za všetky roky podľa čísla programového rozpočtu, (roky 2014 – 2015 sú programované inak ako roky 2016 až 2019). V niektorých rokoch sa výdavky členili na rozpočtové a mimorozpočtové, v roku 2018 a 2019 sa už takto nečlenia.