Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGTS2000075 Úhrada nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie a vody na základe Zmluvy o výpožičke zo dňa 31.3.2020 3 000,00 4.6.2020 STARZ, s.r.o. Koniarekova 7 91700 Trnava 36252611 Tomáš Szabo riaditeľ sekcie
MAGTS2000076 Úhrada nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie a vody na základe Zmluvy o výpožičke zo dňa 31.3.2020 800 4.6.2020 INTERCAMP, s.r.o. - ATC Zlaté piesky Senecká cesta 2 821 14 Bratislava 35683503 Tomáš Szabo riaditeľ sekcie
MAGTS2000045 Služba rádiového pripojenia L2 pre mestskú spaľovňu 13 420,80 5.6.2020 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24 85101 Bratislava 50087487 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
na obdobie 48 mesiacov
MAGTS2000071 Nákup počítača, notebooku a grafického tabletu 4 696,40 5.6.2020 SOFOS, a. s. Dúbravská cesta 3 84546 Bratislava 31318347 Lukáš Sojka riaditeľ sekcie
MAGTS2000066 Výkon stavebno- technického dozoru investora 58 500,00 8.6.2020 IBR Consulting SK s. r. o. Kutuzovova 11 83103 Bratislava 50090224 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000050 Zabezpečenie poskytovanie Letnej údržby a údržby cestnej zelene. 10 600,85 8.6.2020 Mestská časť Bratislava - Jarovce Palmová 1 85110 Bratislava 304603 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
MAGTS2000023 MC + ČP 23 505,30 9.6.2020 Disig a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 35975946 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000048 Čiastková Kúpna zmluva č. 19 na nákup 20 ks Notebookov 23 760,00 9.6.2020 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 85101 Bratislava 36396222 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000058 Zmluva o dielo 1 800,00 11.6.2020 Guldan Eugen, Ing., PhD. Langsfeldova 36 81104 Bratislava 790225/6769 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora