POZITÍVNE TESTOVANÍ NA COVID-19 V BRATISLAVSKOM KRAJI
RÚVZ Bratislava vykonáva epidemiologické šetrenia kontaktov pozitívne testovaných osôb a zabezpečuje všetky protiepidemické opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia COVID-19.
Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR doposiaľ nahlásilo RÚVZ Bratislava nasledovné:
http://www.ruvzba.sk/pozitiv%20frame.html
V datasete sa nachádzajú chyby, ktoré vychádzajú z údajov na oficiálnych stránkach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.
Pozorujeme, že postupom času sú jednotlivé záznamy upravované. HMBA ich reportuje, tak ako sú uvedené na zdrojovom webe.