Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGTS1900001 vykonávanie pomocných prác 6 000,00 18.9.2020 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Chorvátska 5 81229 Bratislava 00738255 Matúš Vallo primátor
MAGTS2000033 Rámcová dohoda na nákup MV v zmysle VO 120 893,52 30.9.2020 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 82104 Bratislava 31397549 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000040 rámcová dohoda na nákup MV v zmysle VO 287 562,40 30.9.2020 Todos Bratislava s.r.o. Mikuláša Schneidera Trnavského 14 84101 Bratislava 31319823 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000041 Rámcová dohoda na nákup motorových vozidiel 86 645,46 30.9.2020 Todos Bratislava s.r.o. Mikuláša Schneidera Trnavského 14 84101 Bratislava 31319823 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000042 Rámcová dohoda na nákup motorových vozidiel 145 758,55 30.9.2020 Todos Bratislava s.r.o. Mikuláša Schneidera Trnavského 14 84101 Bratislava 31319823 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000061 rámcová dohoda na nákup MV v zmysle VO 97 945,00 30.9.2020 PPC TEAM plus s.r.o. Maróthyho 6 81106 Bratislava 35700262 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000116 OVS/2020/RKP- GPS komunálnej techniky 6 471,22 30.9.2020 NAM Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 179 97405 Banská Bystrica 44638477 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000134 Nákup plotru s náplňami 3 870,00 25.9.2020 flex-it, s.r.o. Tomášikova 26 82101 Bratislava 50603698 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000137 počítače a tlačiarne 11 719,20 24.9.2020 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 85101 Bratislava 36396222 Miroslav Klimek
MAGTS2000138 Zmluva o dielo 15 400,00 7.9.2020 M-ARTE, s.r.o. Lietavská 11 85106 Bratislava 47026871 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora