Name Citlivosť Disponibilná kapacita Zraniteľnosť Expozícia Hrozba Riziko Name Citlivost_spolocenska Dispo_kap_spolocenska Zranitelnost_spolocenska Name Citlivost_Env Dispo_kap_env Zranitelnost_env
Čunovo 0,507351642 0,343626427 0,647970992 0,108799545 0,019160454 0,255821229 Cunovo 0,852270748 0 1 Cunovo 0 0,596625476 0,219840402
Devín 0,141263724 0,657520577 0,236867018 0 0 0 Devin 0,327791478 0 0,591513926 Devin 0,002705005 0,968325796 0
Devínska Nová Ves 0 0,216337924 0,418192187 0,237319408 0,630462079 0,497869952 Devinska Nova Ves 0 0,358901778 0,056688914 Devinska Nova Ves 0,240451146 0,172488531 0,615789367
Dúbravka 0,330723354 0,81028967 0,259049405 0,285983058 0,700656858 0,478752383 Dubravka 0,395494664 0,394971867 0,336623588 Dubravka 0,371399537 0,848343564 0,291144337
Jarovce 0,195975884 0 0,667469121 0,002923215 0,019056375 0,214779713 Jarovce 0,389583188 0,096204754 0,564711629 Jarovce 0,043827057 0,116429768 0,532043215
Karlova Ves 0,091955827 1 0 0,234167476 0,56998213 0,269212814 Karlova Ves 0,059098653 0,490786658 0 Karlova Ves 0,373521212 1 0,202054366
Lamač 0,488504525 0,788729177 0,367475898 0,032798713 0,166419988 0,156524831 Lamac 0,659477509 0,471680632 0,48248036 Lamac 0,297253923 0,764376679 0,296995663
Nové Mesto 0,628754086 0,607777252 0,561668088 0,266941297 0,524561718 0,529759542 Nove Mesto 0,799031964 0,674735284 0,43302379 Nove Mesto 0,336066967 0,395416294 0,539939329
Petržalka 0,585165963 0,432563664 0,641246292 0,320034254 0,494398527 0,5784063 Petrzalka 0,595025124 0,554457753 0,367811953 Petrzalka 0,593152335 0,279561725 0,762129862
Podunajské Biskupice 0,134518924 0,107163056 0,565524728 0,178309635 0,261622172 0,364746162 Podunajske Biskupice 0,276320139 0,415621226 0,227722984 Podunajske Biskupice 0,056045118 0 0,608689148