Uvedený počet sanovaných stožiarov v roku 2020 je predpoklad.