Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
OSP2000654 odstránenie havarijného stavu úniku plynu v objekte ZUŠ Sekulská 3 spočívajúca v demontáži potrubia, plynomeru, montáži ventilov, plynomeru, pretesnenia, napustenia a odvzdušnenia systému, tlakovej skúšky, odvozu na skladku odpadu. 1 549,94 1.10.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000648 Oprava zábradlia na opornom múre 229,84 1.10.2020 Športový klub IAMES Bratislava Čajakova 4041/21 81105 Bratislava 688967 Valér Jurčák vedúci odd.
OSP2000633 Odstránenie havárijného stavu strechy objektu Bazová 8 15 434,54 1.10.2020 MEDIDERMA spol. s r.o. Dlhá 118 949 01 Nitra 31415806 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000604 Odstránenie havarijného stavu vytápana, Rezedova 3 1 132,08 1.10.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000605 Oprava elektroinštalácie v byte, Rezedova 3, byt 64 199,13 1.10.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000607 oprava výťahu TONV 500 - výmena samozatvárača šachtových dverí DORMA s konzolou na 4. poschodí v zmysle CP v BD Kopčianska 88 144 1.10.2020 LIFTSTAV s.r.o. Závodná 3 821 06 Bratislava 2 31385851 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000608 práce a dodávky súvisiace s opravou a údržbou priestorov CVČ Gessayova 6 - vodoinštalačné práce, výmena regulačného ventilu v zmysle CP 920,88 1.10.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000609 práce a dodávky súvisiace s opravou a údržbou priestorov CVČ Gessayova 6 - vodoinštalačné práce, sfunkčnenie TÚV cirkulácie, odvzdušnenie TÚV, výmena expanznej nádrže, zhotovenie nového rozvodu 971,64 1.10.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000610 práce a dodávky súvisiace s opravou a údržbou bytu - vodoinštalačné práce, oprava WC v byte č. 15 v bytovom dome Cyprichova 92 146,16 1.10.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000614 zámočnícke práce pri oprave vstupných dverí na Sedlárskej 4 154,68 1.10.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik poverený vedením