Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGSP2000030 &quot Dočasná sanácia objektu vytipovaných havarijných miest&quot &quot NKP Kúpele Grossling, Bratislava - Staré Mesto&quot 34 092,00 5.10.2020 Scampo s. r. o. VM Ľ. Štúra - Mlyny UK, Staré Grunty 36 84104 Bratislava 44246595 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
MAGSP2000026 &quot Zmluva o dielo - na zhotovenie stavby ,,Rekonštrukcia a obnova objektu NKP Štefánikova 35 (CVČ), Bratislava - Staré Mesto&quot &quot .&quot 171 066,00 21.10.2020 ŠTUKONZ s.r.o. Veľká Mača 945 92532 Veľká Mača 44325410 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP2000031 Zmluva o spolupráci s MČ - DNV na rekonštrukciu Klubu Dôchodcov 350 000,00 26.10.2020 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Novoveská 17/A 84310 Bratislava 603392 Matúš Vallo primátor