Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
OSP2000697 oprava bytovej elektroinštalácie, montáž a dodanie elektrického sporáka v zmysle CP v byte č. 407 v bytovom dome Česká 4 504,96 4.11.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik riaditeľ sekcie
OSP2000704 oprava bytovej elektroinštalácie - oprava silového napájania pre sporák, výmena prúdového chrániča, dodávka a montáž sporáka v byte č. 31 v objekte Ulica Ondreja Štefanka 5 724,48 4.11.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik riaditeľ sekcie
OSP2000705 vodoinštalačné práce, prečistenie nepriechodnných potrubí, výmena ventilov v zmysle CP v byte p. Zbožilovej na 2 poschodí v bytovom dome Podzáhradná 100B 180,36 4.11.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik riaditeľ sekcie
OSP2000707 zámočnícke práce pri zabezpečení uzamykania kontajnerového stanovišťa, oprava zatvárania 360,24 4.11.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik riaditeľ sekcie
OSP2000708 vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, odstránenie závad po odborných prehliadkach, oprava dverí v zmysle CP v bytoch č. 9B, 7B, 8A a v kočikarni bytového domu Hradská 140 505,32 4.11.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik riaditeľ sekcie
OSP2000709 vodoinštalačné práce pri výmene sanity, elektroinštalačné práce v zmysle CP v objekte GIB Záporožská 5 404,4 4.11.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik riaditeľ sekcie
OSP2000711 elektroinštalačné práce pri oprave osvetľovacích telies, výmena neónových trubíc, oprava svetelných okruhov - skratov, dopojení v rozvodných krabiciach 354,6 4.11.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik riaditeľ sekcie
OSP2000712 odstránenie závad, zámočnícke, elektroinštalačné, vodoinštalačné práce 639,72 4.11.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik riaditeľ sekcie
OSP2000713 odstránenie výpadku elektrického prúdu, elektroinštalačné práce v zmysle CK v byte č. 40 a 43 v objekte Ulica Ondreja Štefanka 5 183,24 4.11.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik riaditeľ sekcie
OSP2000714 zámočnícke opravy vstupnej brány a výlezu na strechu v objekte Ulica Ondreja Štefanka 5 v zmysle CP 220,32 4.11.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik riaditeľ sekcie