Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGSP2000032 mluva o združení s MČ Vrakuňa - ZŠ Rajčianska - Vybudovania beach volejbalového ihriska 20 000,00 2.11.2020 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7 82107 Bratislava 603295 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
MAGSP2000033 Zmluva o združení s MČ- Vrakuňa-Vybudovanie dopravného ihriska v ZŠ Železničná 20 000,00 2.11.2020 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7 82107 Bratislava 603295 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
MAGSP2000029 &quot Dodatok č. 6 k ZoD na stavbu Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta&quot &quot naviac práce.&quot 22 028,48 5.11.2020 MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo námestie 213 2901 Námestovo 36740519 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP2000012 &quot Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služby stavebného a technického dozoru na stavbe &quot &quot Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska...&quot &quot &quot 3 294,00 5.11.2020 IBR Consulting SK s. r. o. Kutuzovova 11 83103 Bratislava 50090224 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP2000034 ZDZ 155 826,42 19.11.2020 VADET s.r.o. Zvolenská cesta 37 97405 Banská Bystrica 43900950 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP2000035 &quot Zmluva o dielo - na zhotovenie stavby ,,Kúpele Grossling, búracie práce doplnkových staviebvo dvore na Kúpeľnej ulici a odstránenie interierových prvkov pre pokračovanie pamiatkovej obnovy v objekte&quot &quot . Cena bez DPH 89 196,10 EUR /KV/&quot 107 035,32 23.11.2020 SEKOR s.r.o. Komarovská 9873/26 81103 Bratislava 47331933 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
MAGSP2000039 bytový súbor Terchovská 1 155 055,00 27.11.2020 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 81101 Bratislava 35732881 Matúš Vallo primátor