Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv.
OSP2000747 prečistenie nepriechodných potrubí vody, pretesnenie a oprava bytovej sanity, prečistenie zanesených potrubí WC v zmysle CK v byte č. 33 v objekte Kopčianska 88 184,63 1.12.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik
OSP2000748 demontáž bytového jadra a WC, oprava a montáž bytovej sanity, prečistenie zanesených potrubí WC v zmysle CK v byte č. 94 v objekte Kopčianska 88 471,54 1.12.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik
OSP2000749 prečistenie nepriechodných potrubí vody, pretesnenie a oprava bytovej sanity, prečistenie zanesených potrubí v zmysle CK v byte č. 102 v objekte Kopčianska 88 174,1 1.12.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik
OSP2000753 oprava bytovej elektroinštalácie, prekáblovanie vodičov, výmena dvoj platničky v zmysle CP v byte č. 12 v bytovom dome Česká 4 189,24 1.12.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik
OSP2000754 elektroinštalačné práce, oprava svetelných okruhov a skratov, oprava svietidiel, oprava el. prívodu v zmysle CK v byte č. 209 v objekte Česká 4 187,74 1.12.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik
OSP2000755 vodoinštalačné práce, výmena 1 batérie, tlakovej hadice, prečistenie nepriechodných potrubí vody v byte č. 409 v bytovom dome Česká 4 221,45 1.12.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik
OSP2000756 prečistenie nepriechodných odpadových potrubí , výmena tlakových hadíc, oprava WC v zmysle CK v byte č. 61 v objekte Kopčianska 88 124,28 1.12.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik
OSP2000759 Práce a dodávky súvisiace s opravou dverí, zámkov na schodisku garáží, vodoinštalačnými prácami pri oprave sanity v lekárni, prečistení zvodov v objekte garáží. 670,92 1.12.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik
OSP2000763 Oprava bytovej elektroinštalácie a výmena elektrického sporáka, Rezedova 3 byt 257 619,2 1.12.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik
OSP2000765 Odstránenie havarijného stavu vytápania, Prvotný výjazd havarijnej služby - vytápanie cez poškodené odpadové potrubie a WC (poškodené, silne znečistené - nutná dezinfekcia priestoru toalety, Rezedova 3 byt 244 647,4 1.12.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik