rok FO PO
2018 47 679 3 195
2019 48 882 3 233
2020 200 556 3 671
*všetci mohli platiť na 3 splátky kvôli prijatému VZN zrušenia hranice pre splátky z dôvodu pandémie covid 19