Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGSP2000038 ZoD - Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža -Michalská brána- 1 345 785,55 11.2.2021 PAMARCH, s.r.o. Štefánikova trieda 4/7 94901 Nitra 46282041 Viera Sláviková vedúca oddelenia
MAGSP2000042 ,,Rekonštrukcia osvetlenia lávky a úprava technologických kaziet elektro rozvodov - Most SNP - budapeštianska strana-. 188 122,31 5.2.2021 Siemens Mobility, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava 51443287 OSP2100011 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP2100003 Rekonštrukcia parčíka 16 291,72 4.2.2021 DRYADA garden, s.r.o. Oravské Veselé 379 2962 Oravské Veselé 46475869 OTS2100639 Michal Belica riaditeľ sekcie
MAGSP2100003 Rekonštrukcia parčíka 16 291,72 4.2.2021 DRYADA garden, s.r.o. Oravské Veselé 379 2962 Oravské Veselé 46475869 OSP2100023 Michal Belica riaditeľ sekcie
MAGSP2100007 Projektová dokumentácia na budovanie Zberného dvora v MČ Bratislava - Dúbravka 1 070,72 1.3.2021 Atelier ATRIO s. r. o. Rezedová 25/A/16718 82101 Bratislava 46645128 Daniel Kleman zamestnanec