Údaje o stíhaných,vyšetrovaných osobách Rok Celkom osôb Počet malolet. Počet mladist. Vplyv alkoholu Vplyv drog
EKONOMICKÁ KRIMINALITA 1997 450 0 4 0 0
skrátenie dane 1997 15 0 0 0 0
krádež 1997 5 0 0 0 0
ochrana meny 1997 8 0 0 0 0
ohroz.devízového hospod. 1997 1 0 0 0 0
korupcia 1997 4 0 0 0 0
sprenevera 1997 90 0 1 0 0
podvod 1997 212 0 2 0 0
poruš.autorských práv 1997 0 0 0 0 0
EKONOMICKÁ KRIMINALITA 1998 428 0 17 20 1