Policajný okres Rok Spolu Ukončené deti do 14 rokov 14-18 rokov 19-30 rokov
Bratislava I 2017 252 181 1 12 95
Bratislava II 2017 405 312 2 3 160
Bratislava III 2017 246 169 0 13 88
Bratislava IV 2017 127 99 0 5 49
Bratislava V 2017 219 159 0 11 72
Bratislava I 2018 235 157 0 0 89
Bratislava II 2018 419 324 0 3 140
Bratislava III 2018 160 96 0 2 58
Bratislava IV 2018 108 75 0 1 40
Bratislava V 2018 190 140 0 8 48