Okres Rok Počet žiadostí
Bratislava I 2008 3895
Bratislava I 2009 4284
Bratislava I 2010 4765
Bratislava I 2011 4713
Bratislava I 2012 x
Bratislava I 2013 4213
Bratislava I 2014 6043
Bratislava I 2015 6623
Bratislava I 2016 8503
Bratislava I 2017 11624