cislo_subjektu univ_obj_hlavicka_reference_subjektu univ_obj_hlavicka_poznamka univ_obj_hlavicka_cena_celkem univ_obj_hlavicka_datum_schvaleno Tab_1_1_nazev_subjektu Tab_1_1_ulice Tab_1_1_psc Tab_1_1_misto Tab_1_1_ico Tab_1_2_jmeno Tab_1_2_prijmeni Tab_1_2_utvarref
28824975 OSP1100001 osadenie roštu 550 21.1.2011 Peter Martiny - nástupca Irena Martinyová Kaštielska 14 82105 Bratislava 22674535 Janka Mešťaníková ved. oddelenia
28825809 OSP1100002 Oprava poškodených zámkov na Jurigovom námestí 79 21.1.2011 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 František Griščík ved. oddelenia
28825891 OSP1100004 Oprava vytekania vody a oprava zámku Hradská 45 25.1.2011 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 František Griščík ved. oddelenia
28825930 OSP1100005 Oprava garáže Jurigovo námestie 120 25.1.2011 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 František Griščík ved. oddelenia
28825954 OSP1100006 Oprava osvetlenia Záporožska 46 25.1.2011 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 František Griščík ved. oddelenia
28867180 OSP1100009 Oprava osvetlenia Jurigovo námestie 100 25.1.2011 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 František Griščík ved. oddelenia
28882807 OSP1100010 oprava poškodeného muriva, rámu a zasklenie 450 27.1.2011 Peter Martiny - nástupca Irena Martinyová Kaštielska 14 82105 Bratislava 22674535 Janka Mešťaníková ved. oddelenia
28883515 OSP1100011 Osadenie poklopov 733 2.2.2011 Športový klub IAMES Bratislava Čajakova 4041/21 81105 Bratislava 688967 Marián Blaho zamestnanec
28885326 OSP1100012 Oprava poškodených obkladov pod mostom Apollo 1971,5 2.2.2011 Športový klub IAMES Bratislava Čajakova 4041/21 81105 Bratislava 688967 Marián Blaho zamestnanec
28889129 OSP1100013 Výmena havarovaných palisád na kruhovom objazde vo Vrakuni 554,35 2.2.2011 Športový klub IAMES Bratislava Čajakova 4041/21 81105 Bratislava 688967 Marián Blaho zamestnanec