Okres Rok Ročník Druh športu Atletika Basketbal Bedminton Florbal Futbal Gymnastika Hádzaná Horolezectvo Kanoistika rýchlostná Karate Ľadový hokej Lyžovanie Plávanie Strelectvo Tanečný šport Volejbal Zápasenie Všestranná športová príprava
Bratislava II 2017 1-4. ročník žiaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava II 2017 1-4. ročník z toho ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava II 2017 5.ročník žiaci 7 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
Bratislava II 2017 5.ročník z toho ženy 4 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Bratislava II 2017 6.ročník žiaci 4 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Bratislava II 2017 6.ročník z toho ženy 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Bratislava II 2017 7.ročník žiaci 4 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
Bratislava II 2017 7.ročník z toho ženy 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Bratislava II 2017 8.ročník žiaci 9 3 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Bratislava II 2017 8.ročník z toho ženy 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0