Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGSP2100004 Práce v zmysle predmetu zmluvy 57 694,67 7.4.2021 Sketon, s.r.o. Janka Kráľa 606/20 92242 Madunice 51431904 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP2100010 Práce vzmysle zmluvy MASP2100003 0,01 7.4.2021 DRYADA garden, s.r.o. Oravské Veselé 379 2962 Oravské Veselé 46475869 Michal Belica riaditeľ sekcie
MAGSP2100018 výsledok VO 141 049,20 14.4.2021 zares, spol. s r.o. Na vrátkach 15 84101 Bratislava 35778806 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP2100017 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP200035 na práce naviac v objekte Kúpelov Grossling. 10 093,87 14.4.2021 SEKOR s.r.o. Komarovská 9873/26 81103 Bratislava 47331933 Andrej Bednárik riaditeľ sekcie
MAGSP2100013 rekonštrukcia združených chodníkov a cyklochodníkov 120 247,80 25.4.2021 COLAS Slovakia, a.s. Orešianska 3168/7 91701 Trnava 31651402 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP2100014 rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov 234 028,67 25.4.2021 COLAS Slovakia, a.s. Orešianska 3168/7 91701 Trnava 31651402 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP2100016 Mestksý park v Karlovej Vsi - práce v zmysle zmluvy 333 905,69 29.4.2021 TravnikServis s. r. o. Školská 268 90041 Rovinka 46769293 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP2100020 Postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD č.26/2020 - -Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia- v MČ Karlova Ves 119 361,91 29.4.2021 Današ s.r.o., Vinohrady 575/19 95135 Veľké Zálužie 46619003 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora