Číslo OBJ Predmet Suma Dátum vyhotovenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO Meno a priezvisko Funkcia Identifikácia zmluvy
O442021 grafické práce - apríl 2021 - 65 hod. 1.326,00 € s DPH 05.05.2021 Chmelo studio s.r.o. Macov 50, 930 32 Blatná na Ostrove 47864613 Ján Mazúr riaditeľ Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb
O452021 Tlač – DiBond – nálepka na tabuľu - 14,5 ks 267,26 € s DPH 05.05.2021 DOLIS GOEN, s.r.o.  Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava 35732431 Ján Mazúr riaditeľ Rámcová dohoda o poskytovaní tlačiarenských služieb
O462021 Natáčanie videa - pamätník SNP 200,00 € bez DPH 05.05.2021 Michal Mazák Chalupkova 21, 010 09 Žilina 52195431 Ján Mazúr riaditeľ -
O472021 Projektová dokumentácia - udržiavacie práce objektu toaliet v Sade Janka Kráľa 3.700,00 € bez DPH 06.05.2021 Ing. arch. Jaromír Krobot Pribinova 411/79, 920 01 Hlohovec 44273886 Ján Mazúr riaditeľ -
O482021 Tlač – paré – projektová dokumentácia 432,18 € s DPH 06.05.2021 DOLIS GOEN, s.r.o.  Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava 35732431 Ján Mazúr riaditeľ Rámcová dohoda o poskytovaní tlačiarenských služieb
O492021 Vypracovanie projektu organizácie dopravy – Mestský park Karlova Ves 300,00 € bez DPH 10.05.2021 ING. JURAJ FISCHER – POD Galvaniho 25/A, 821 04 Bratislava 51408881 Ján Mazúr riaditeľ -
O502021 pripomienkovanie štúdie projektu Grössling – 3 hod 60,00 € bez DPH 10.05.2021 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Sekulská 1, 842 50 Bratislava 00683876 Ján Mazúr riaditeľ -
O512021 knihy: Zákony 2021 I/A – Daňové zákony, Zákony 2021 I/B – Účtovné zákony, Zákony 2021 IV – Stavebné zákony a predpisy, kataster, nehnuteľností, Zákony 2021 V/A – Školstvo, obce, Zákony 2021 V/B – Verejná správa, IT 35,00 € s DPH 11.05.2021 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin 45503249 Ján Mazúr riaditeľ -
O522021 kniha Urban Allotment Gardens in Europe 48,98 ? 11.05.2021 Taylor &amp Francis Group PO Box 7044, Colchester, CO3 3WQ, UK NL809935703B01 Ján Mazúr riaditeľ -
O532021 kniha - Urban Playground: How Child-Friendly Planning and Design Can Save Cities 48,71 € bez DPH 11.05.2021 Amazon.com 440 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA - Ján Mazúr riaditeľ -