Okres Rok Spolu 1 dieҕa 2 deti 3 deti alebo viac
Bratislava I 1993 71 45 25 1
Bratislava I 1994 72 41 28 3
Bratislava I 1995 71 45 22 4
Bratislava I 1996 75 53 17 5
Bratislava I 1997 46 33 11 2
Bratislava I 1998 66 47 19 0
Bratislava I 1999 51 38 12 1
Bratislava I 2000 52 35 17 0
Bratislava I 2001 62 51 10 1
Bratislava I 2002 68 54 11 3