Okres Mestská časť Rok Index ekonomického zaťaženia osôb (Percento)
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1996 56,22
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1997 54,95
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1998 53,85
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1999 52,66
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2000 51,02
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2001 47,58
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2002 46,23
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2003 45,02
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2004 44,1
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2005 43,5