Okres Mestská časť Rok Podiel osôb v predproduktívnom veku (Percento)
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1996 13,67
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1997 13,31
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1998 13,16
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1999 12,81
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2000 12,6
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2001 11,92
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2002 11,59
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2003 11,3
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2004 11,08
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2005 10,94