Okres Mestská časť Rok Podiel osôb v produktívnom veku (Percento)
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1996 64,01
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1997 64,54
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1998 65
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1999 65,51
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2000 66,22
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2001 67,76
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2002 68,39
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2003 68,96
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2004 69,39
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2005 69,69