Okres Mestská časť Rok Podiel osôb v poproduktívnom veku (Percento)
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1996 22,32
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1997 22,15
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1998 21,84
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 1999 21,68
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2000 21,19
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2001 20,32
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2002 20,02
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2003 19,75
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2004 19,53
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2005 19,37