Rok
2020 3214 2166
2021 3256 2182
2022 3256 2184
2023 3222 2177
2024 3171 2180
2025 3113 2189
Zdroje: Centrum vedecko-technických informácií SR