PIRLS 2016 Priemerná úspešnosť Najvyššia úroveň Vysoká úroveň Priemerná úroveň Nízka úroveň
SR 535 (3,1) 10% 47% 81% 93%
EU 540 (0,5) 12% 47% 82% 96%
Medzinárodný medián 511 (0,4) 10% 48% 82% 96%
Zdroje: NÚCEM
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky