PISA 2018 Priemerná úspešnosť 661 a viac 596-661 531-596 466-531 401-466 menej ako 401
SR 486 (2,3) 3,6 10,2 18,8 25,1 22,6 19,7
Medzinárodný priemer 480 4,3 9,3 16,2 21,2 22,5 26,5
Zdroje: NÚCEM
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky