TIMSS 2019 Priemerná úspešnosť (matematika) Priemerná úspešnosť (prírodné vedy)
SR 510 (3,5) 521 (3,7)
EU 527 (0,5) 522 (0,6)
Priemer škály TIMSS 500 (0,0) 500 (0,0)
Zdroje: NÚCEM
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky