Okres Rok Cirkevné stredné odborné školy Cirkevné stredné odborné školy - žiaci
Bratislava I 2020 1 227
Bratislava I 2019 1 224
Bratislava I 2018 1 225
Bratislava I 2017 1 226
Bratislava I 2016 1 219
Bratislava I 2015 1 226
Bratislava I 2014 1 208
Bratislava I 2013 1 233
Bratislava I 2012 1 240
Bratislava I 2011 1 243