Mestská časť Okres Rok Vysokoškolské internáty Vysokoškolské internáty - lôžka
Staré Mesto Bratislava I 2020 10 3503
Staré Mesto Bratislava I 2019 10 3503
Staré Mesto Bratislava I 2018 10 3396
Staré Mesto Bratislava I 2017 10 3315
Staré Mesto Bratislava I 2016 11 3 735
Staré Mesto Bratislava I 2015 11 3 746
Staré Mesto Bratislava I 2014 11 3623
Staré Mesto Bratislava I 2013 11 3 636
Staré Mesto Bratislava I 2012 11 4 089
Staré Mesto Bratislava I 2011 10 4 041