Okres Rok Súkromné gymnáziá - triedy Súkromné gymnáziá - učitelia
Bratislava I 2020 12 30
Bratislava I 2019 13 34
Bratislava I 2018 13 31
Bratislava I 2017 13 32
Bratislava I 2016 12 27
Bratislava I 2015 11 26
Bratislava I 2014 9 23
Bratislava I 2013 9 26
Bratislava I 2012 5 17
Bratislava I 2011 4 19