Okres Rok Poľnohospodárska pôda - spolu (v m2) Poľnohospodárska pôda - orná pôda (v m2) Poľnohospodárska pôda - chmeľnica (v m2) Poľnohospodárska pôda - vinica (v m2) Poľnohospodárska pôda - záhrada Poľnohospodárska pôda - ovocný sad (v m2) Poľnohospodárska pôda - trvalý trávny porast (v m2)
Bratislava I 2020 1 623 278 9 904 0 14 049 1 542 798 0 56 527
Bratislava I 2019 1 630 774 10 054 0 14 049 1 550 144 0 56 527
Bratislava I 2018 1 634 567 10 054 0 14 049 1 553 937 0 56 527
Bratislava I 2017 1 639 321 10 054 0 14 700 1 558 040 0 56 527
Bratislava I 2016 1 642 851 10 054 0 14 700 1 561 570 0 56 527
Bratislava I 2015 1 652 235 10 054 0 14 700 1 570 953 0 56 528
Bratislava I 2014 1 665 631 10 054 0 14 700 1 575 009 0 65 868
Bratislava I 2013 1 673 909 10 054 0 14 696 1 583 291 0 65 868
Bratislava I 2012 1 678 902 10 054 0 14 696 1 587 388 0 66 764
Bratislava I 2011 1 687 041 10 054 0 14 696 1 595 486 0 66 805