Policajný okres Rok Základná škola Stredná škola Vysoká škola
Bratislava I 2020 10 4 8
Bratislava II 2020 59 22 22
Bratislava III 2020 36 35 13
Bratislava IV 2020 19 16 15
Bratislava V 2020 33 12 8