Dátum čas Skupina udalosti Druh udalosti Ulica
06.01.2021 08:10 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2001 - ublíženie na zdraví Tilgnerova Karlova Ves
24.01.2021 01:52 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2014 - poškodzovanie cudzej veci Jungmannova Petržalka
23.02.2021 18:12 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2015 - -sprejeri- poškodzovanie cudzej veci Kostolná Staré Mesto
27.02.2021 05:15 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2007 - lúpež Kopčianska Petržalka
02.03.2021 00:15 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2015 - -sprejeri- poškodzovanie cudzej veci Nábrežie arm. gen. Lud. Svobod Staré Mesto
06.03.2021 08:00 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2014 - poškodzovanie cudzej veci Poštová Staré Mesto
16.03.2021 19:56 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2001 - ublíženie na zdraví Botanická Karlova Ves
07.04.2021 11:03 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2025 - týranie zvierat Mierová Ružinov
01.05.2021 14:10 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2011 - krádež vlámaním Uránová Ružinov
13.05.2021 22:23 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2014 - poškodzovanie cudzej veci Slatinská Vrakuňa