Metropolitný inštitút Bratislavy - Dodávateľské FA - august 2021
Číslo FA Predmet Suma Dátum vystavenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO Identifikácia zmluvy/objednávky
2021103 programátorské práce na webstránke mib.sk – 07/2021 – 27 hodín 1.134,00 € s DPH 31.07.2021 Studio TEM s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava 51263785 O832021
1121014345 Elektronické stravovacie poukážky (987 ks) - 08/2021 4.066,22 € s DPH 04.08.2021 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov zo dňa 26.10.2020
2021058 Príprava projektu a Návrh stavby - verejný priestor Odborárske námestie - časť 1 3.780,00 € s DPH 05.08.2021 Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Mlynská 27, 040 01 Košice 44262970 Zmluva o dielo zo dňa 18.03.2021
2108005 Účasť v porote arch. súťaži - Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke 930,00 € bez DPH 06.08.2021 Ing. arch. Pavol Šilla Moyzesova 10, 080 01 Prešova 43007261 Mandátna zmluva zo dňa 10.02.2021
1340778251 Telefónne poplatky - 07/2021 88,00 € s DPH 06.08.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 18.07.2019
2108001161 spolufinancovanie Multisport kariet - 08/2021 212,00 € s DPH 09.08.2021 Benefit Systems Slovakia s. r. o. Ružová dolia 6, 821 08 BA 2 48059528 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 25.07.2020
MC13030998 licencia Essentials plan 45,50 € bez DPH 10.08.2021 Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atalanta, GA EU372008134 O902021
22111099 leták DL, prechádzka ŽN (210x99mm, p. 150 g) - 120 ks, badge, prechádzka ŽN (90x120mm, p. 300g) – 4 ks 82,56 € s DPH 10.08.2021 DOLIS GOEN, s.r.o.  Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava 35732431 O852021
22111106 &quot Tlač panel 570x700mm - prevádzkový poriadok fontána, Vizitky JM - 100+50 ks, Lízatko zeleň - PVC + nálepka &quot 180,00 € s DPH 10.08.2021 DOLIS GOEN, s.r.o.  Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava 35732431 O752021