Dátum čas Skupina udalosti Druh udalosti Ulica
6.1.2021 8:10 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2001 - ublíženie na zdraví Tilgnerova Karlova Ves
24.1.2021 1:52 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2014 - poškodzovanie cudzej veci Jungmannova Petržalka
23.2.2021 18:12 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2015 - -sprejeri- poškodzovanie cudzej veci Kostolná Staré Mesto
27.2.2021 5:15 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2007 - lúpež Kopčianska Petržalka
2.3.2021 0:15 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2015 - -sprejeri- poškodzovanie cudzej veci Nábrežie arm. gen. Lud. Svobod Staré Mesto
6.3.2021 8:00 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2014 - poškodzovanie cudzej veci Poštová Staré Mesto
16.3.2021 19:56 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2001 - ublíženie na zdraví Botanická Karlova Ves
7.4.2021 11:03 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2025 - týranie zvierat Mierová Ružinov
1.5.2021 14:10 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2011 - krádež vlámaním Uránová Ružinov
13.5.2021 22:23 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2014 - poškodzovanie cudzej veci Slatinská Vrakuňa