Dátum čas Skupina udalosti Druh udalosti Ulica
1.1.2021 0:15 4810 - čistota a ver.poriadok 4028 - VZN MČ Ružinov č.14/2016 v znení VZN č. 6/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava-Ružinov Luhačovická Ružinov
1.1.2021 8:22 9804 - porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 9804 - zákaz fajčenia na nást.MHD do 4 m od vymedz.plochy Lamačská cesta - Karlova Ves Karlova Ves
1.1.2021 8:29 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2212 - §25,ods.1,písm.l) zák.č.8/2009 Z.z. státie-pozdĺžna súv.čiara(5m),nástup.ostrovček Matejkova Karlova Ves
1.1.2021 8:36 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2263 - B34 - ZÁKAZ ZASTAVENIA Majerníkova Karlova Ves
1.1.2021 8:41 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2206 - §25,ods.1,písm.c) zák.č.8/2009 Z.z. státie na priech.pre chodcov al.na priech.pre cyklistov Ľ. Fullu Karlova Ves
1.1.2021 8:48 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2206 - §25,ods.1,písm.c) zák.č.8/2009 Z.z. státie na priech.pre chodcov al.na priech.pre cyklistov Púpavová Karlova Ves
1.1.2021 11:40 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2269 - IP 24a - ZÓNA S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM Potočná Rača
1.1.2021 12:41 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2206 - §25,ods.1,písm.c) zák.č.8/2009 Z.z. státie na priech.pre chodcov al.na priech.pre cyklistov Saratovská Dúbravka
1.1.2021 13:21 9809 - porušenie zákona o lesoch 9921 - jazda alebo státie motor. vozidlom na lesnom pozemku Kamzík - Les Nové Mesto
1.1.2021 13:23 9809 - porušenie zákona o lesoch 9921 - jazda alebo státie motor. vozidlom na lesnom pozemku Kamzík - Les Nové Mesto