Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
OSP2000002 oprava prepadu vozovky Stromová ul. 4 206,96 27.1.2020 Pittel + Brausewetter s.r.o. Stará Vajnorská 1 83104 Bratislava 35943653 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000003 oprava výtlkov na mostoch 12 000,00 27.1.2020 Pittel + Brausewetter s.r.o. Stará Vajnorská 1 83104 Bratislava 35943653 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000008 Most Apollo-osadenie príchytiek, oprava zvodu 561,96 27.1.2020 Športový klub IAMES Bratislava Čajakova 4041/21 81105 Bratislava 688967 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000001 Oprava poškodeného vpustu Račianska ul. pri MLadej Garde 944,52 4.2.2020 Pittel + Brausewetter s.r.o. Stará Vajnorská 1 83104 Bratislava 35943653 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000011 Einsteinova - výmena poklopu 1ks 103,02 4.2.2020 HOCHTIEF SK s.r.o. Miletičova 23 82109 Bratislava 44298170 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000012 Gettingova - výmena ul. vpustu 782,81 4.2.2020 HOCHTIEF SK s.r.o. Miletičova 23 82109 Bratislava 44298170 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000007 Prepad v chodníku - Ml. nivy 971,09 4.2.2020 HOCHTIEF SK s.r.o. Miletičova 23 82109 Bratislava 44298170 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000004 Odstránenie narušených betónov - povrch nosných konštrukcií 5 577,19 4.2.2020 Športový klub IAMES Bratislava Čajakova 4041/21 81105 Bratislava 688967 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000006 Dodanie ,montáž a opravy kolov 3 600,00 4.2.2020 Mobilita servis, spol. s r. o. Technická 6 82104 Bratislava 35693011 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000009 Most Apollo-výmena spojok, doplnenie závesov k odovodňovaciemu potrubiu 23 527,82 7.2.2020 Športový klub IAMES Bratislava Čajakova 4041/21 81105 Bratislava 688967 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu