Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGSP1900013 Práce v zmysle príloh. 98 832,54 11.2.2020 TravnikServis s. r. o. Školská 268 90041 Rovinka 46769293 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP1900022 Práce v zmysle príloh. 9 876,00 11.2.2020 TravnikServis s. r. o. Školská 268 90041 Rovinka 46769293 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP1900011 Stožiare VO 4m 600 000,00 17.3.2020 Siemens Mobility, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava 51443287 Matúš Vallo primátor
MAGSP1900012 Stožiare VO 8m 600 000,00 17.3.2020 Siemens Mobility, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava 51443287 Matúš Vallo primátor
MAGSP1900008 ZDZ 147 266,66 21.5.2020 Mobilita servis, spol. s r. o. Technická 6 82104 Bratislava 35693011 Matúš Vallo primátor
MAGSP2000003 Rámcová dohoda na obnovu vianočných stánkov 118 332,00 25.5.2020 Branislav Paluch 21 2335 Ochodnica 44961472 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora