Okres Rok 1. 2. 3. 4. 5. a vyššie
Bratislava I 2021 216 174 41 5 2
Bratislava I 2020 223 158 39 7 5
Bratislava I 2019 267 157 46 7 2
Bratislava I 2018 245 161 37 11 0
Bratislava I 2017 250 162 39 7 4
Bratislava I 2016 211 159 50 4 1
Bratislava I 2015 222 140 44 6 0
Bratislava I 2014 218 141 39 6 3
Bratislava I 2013 199 141 37 7 3
Bratislava I 2012 196 166 41 12 5