Okres Rok Ženy Priemerný vek úmrtia
Bratislava I 2021 Ženy 82,22
Bratislava I 2020 Ženy 83,4
Bratislava I 2019 Ženy 81,69
Bratislava I 2018 Ženy 82,88
Bratislava I 2017 Ženy 83,69
Bratislava I 2016 Ženy 82,77
Bratislava I 2015 Ženy 81,77
Bratislava I 2014 Ženy 80,96
Bratislava I 2013 Ženy 81,87
Bratislava I 2012 Ženy 82,92