Prisťahovaný Rok Vysťahovaní Muži Ženy
Bratislava I 2021 Bratislava II 128 157
Bratislava I 2021 Bratislava III 114 103
Bratislava I 2021 Bratislava IV 93 91
Bratislava I 2021 Bratislava V 86 98
Bratislava I 2020 Bratislava II 91 109
Bratislava I 2020 Bratislava III 76 102
Bratislava I 2020 Bratislava IV 87 89
Bratislava I 2020 Bratislava V 72 68
Bratislava I 2019 Bratislava II 113 136
Bratislava I 2019 Bratislava III 108 121