Mestská časť Rok Vedecké knižnice - počet Vedecké knižnice - počet knižničných jednotiek spolu
Staré Mesto 2021 3 4453926
Staré Mesto 2020 3 4 430 882
Staré Mesto 2019 3 4 333 649
Staré Mesto 2018 3 4 294 600
Staré Mesto 2017 3 4 266 959
Staré Mesto 2016 4 4 393 475
Staré Mesto 2015 4 4 364 809
Podunajské Biskupice 2021 0 0
Podunajské Biskupice 2020 0 0
Podunajské Biskupice 2019 0 0