Okres Rok Prostriedky v €
Bratislava I 2019 232 174,80
Bratislava II 2019 751 471,90
Bratislava III 2019 476 871,60
Bratislava IV 2019 575 770,00
Bratislava V 2019 765 128,80
Bratislava I 2020 417 645,80
Bratislava II 2020 1 291 494,16
Bratislava III 2020 837 756,90
Bratislava IV 2020 1 047 417,02
Bratislava V 2020 1 315 939,20