Okres Rok Miera %
Bratislava I 2019 40
Bratislava II 2019 71,43
Bratislava III 2019 45
Bratislava IV 2019 60
Bratislava V 2019 50
Bratislava I 2020 50
Bratislava II 2020 60
Bratislava III 2020 37,5
Bratislava IV 2020 83,33
Bratislava V 2020 56,25