Policajný okres Rok Spolu Ukončené Deti do 14 rokov 14-18 rokov 18-30 rokov
Bratislava I 2020 147 88 1 2 37
Bratislava II 2020 351 246 0 5 101
Bratislava III 2020 164 81 0 1 35
Bratislava IV 2020 75 61 0 2 26
Bratislava V 2020 180 123 2 4 55
Bratislava I 2021 113 64 0 2 32
Bratislava II 2021 316 216 0 2 88
Bratislava III 2021 175 98 0 1 50
Bratislava IV 2021 81 54 0 3 26
Bratislava V 2021 157 123 0 1 54