Policajný okres Rok Základná škola Stredná škola Vysoká škola
Bratislava I 2017 18 8 0
Bratislava II 2017 11 9 3
Bratislava III 2017 12 7 3
Bratislava IV 2017 1 1 2
Bratislava V 2017 5 6 3
Bratislava I 2018 21 7 4
Bratislava II 2018 8 9 4
Bratislava III 2018 11 3 2
Bratislava IV 2018 0 0 2
Bratislava V 2018 4 7 1